Pravila posudbe
  1. Posudba audio vizualne građe (DVD-a, CD-a, CD-ROM-a…) NE NAPLAĆUJE SE POSEBNO, usluga je uračunata u članarinu.
  2. Uz uobičajenu posudbu 3 knjige, moguće je posuditi samo 1 jedinicu AV građe. Iznimno je moguće uz nadoplatu posuditi više jedinica AV građe.
  3. Jednom jedinicom AV građe smatra se 1 kutija sa svim diskovima koji se u njoj nalaze.
  4. Rok posudbe AV građe je 7 dana. Posudba AV građe se ne produžuje.
  5. Zakasnina: 5,00 kn po danu uključujući i nedjelju.
  6. Oštećena, uništena ili izgubljena AV građa nadoknađuje se istim naslovom ili novčanom naknadom.